top of page

Cognitieve gedragstherapie & Acceptance Commitment Therapy 

Internet therapie kan de weg naar therapie soms gemakkelijker of kleiner maken. En soms is dit ook beter in te passen in je leven. Je kunt namelijk aan de slag met jouw issues, op het tijdstip wanneer het jou uitkomt. 

Thuis, met behulp van je eigen computer, kan je een Internet Therapie, ook wel eHealth traject volgen. In je eigen tempo krijg je stapsgewijs meer (in)zicht op je klachten en krijgt je handvatten en zo weer meer grip op je situatie.

eHealth is vooral geschikt bij mildere klachten. Zoals bij lichte tot milde depressie, angst- en paniek klachten, rouw en bij burn-out. Zo kan snel erger worden voorkomen. Hieronder staat een lijstje van problemen waar je aan kunt denken. 

Overigens kan eHealth soms ook een eerste opstap zijn naar meer intensieve therapie indien dat nodig blijkt te zijn. De ervaring leert dat het soms helpt om eerst tamelijk anoniem (via beeldbellen en/of email) te werken aan je klachten.

Hierdoor kan de angst om in therapie te gaan en/of jezelf en je problemen met een ander te delen, gaan afnemen. En heb je al een eerste stap gezet in het werken aan je klachten. Om daarna, in overleg met de therapeut, meer passende hulp voor je te vinden. 

Tijdens een eerste gesprek op de praktijk of via Beeldbellen, wordt bepaald of een internet behandeling zinvol is.

Het behandeltraject kan volledig begeleid worden via email en/of via beeldbellen. Internet therapie is ook goed te combineren met 1 of meer sessies op de praktijk. Net wat bij jouw en je klachten past. Naar het einde is er  altijd een afrondend gesprek.

Kortom: Internet therapie heeft vele voordelen ten opzichte van reguliere therapie. Het is laagdrempelig en je werkt vanuit je eigen omgeving en in je eigen tempo aan jezelf. Doordat er geen wachtlijst is, kun je al binnen enkele werkdagen aan de slag gaan met je klachten.

Wanneer het nodig blijkt, kan je via beeldbellen of in de praktijk een aantal individuele sessies naast de internet therapie hebben. 

Geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de zorgverzekeraar! 

Voor onder andere (lichte):

(Sociale) Angst en paniekklachten

Piekeren

Moeite met ontspannen 

Negatief zelfbeeld

Slaapproblemen

Somberheid

Overspannenheid

Verwerking van rouw

Lichamelijke klachten

Voor meer informatie:

>>> Neem contact op:

laagdrempelig, op je eigen tempo, thuis op de bank en toch, de golven van het leven trotserend! optekst 5
bottom of page